Våtmarksrestaurering

Våtmarksrestaurering är en miljöinvestering som höjer natur- och kulturvärdet. En restaurering innebär att man förbättrar en befintlig våtmark genom att exempelvis ta bort växtlighet eller förändra vattenförhållandena. Det senaste decenniet har staten lagt mycket fokus på anläggning och restaurering av våtmark.

Vi kan hjälpa myndigheter, regioner, företag, organisationer och enskilda personer att restaurera våtmark.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!​​​​

vassrojning-och-sjogravningahasse_1502_vatmarksrestaurering_3vassrojning-och-sjogravningahasse_24a5_vatmarksrestaurering_7vassrojning-och-sjogravningahasse_2fc5_bebop_drone_2016-03-16t1109030000_8c61b4-1024x768vassrojning-och-sjogravningahasse_3cd5_vatmarksrestaurering_9vassrojning-och-sjogravningahasse_6bb4_vatmarksrestaurering_8vassrojning-och-sjogravningahasse_6f86_vatmarksrestaurering_2vassrojning-och-sjogravningahasse_ab30_vatmarksrestaurering_4vassrojning-och-sjogravningahasse_cbe1_vatmarksrestaurering_10vassrojning-och-sjogravningahasse_f237_dsc_0392-1024x576_0392