Tjänster

Behöver du hjälp med byggnation, restaurering eller ombyggnad i eller nära vatten? Vi på Värmlands Sjö & MarkEntrepenad AB erbjuder olika tjänster inom sjöentreprenad såsom vassröjning, muddring, platsbyggda bryggor, pålning och tillverkning av dykdalb. Vi har kört vass sedan 1991, sjögrävning och byggt bryggor har vi gjort sedan 1996. Vi har sugmuddrat sedan 2002 och är generalagent för HF-Flytbryggor sedan 2005.

Vår kundkrets består bland annat av kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, museer, föreningar och privatpersoner. Vi utför uppdrag över hela Sverige, med utgångspunkt i Kristinehamns kommun.
​​​​​​​

Vi utför följande tjänster inom sjöentreprenad:

Vassröjning

Muddring

Dränering / avlopp

Pålning och dykdalber

Bryggor

Bastu flotte

Minireningsverk

Våtmarksrestaurering